ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Διαθέτουμε κατάλληλα διαμορφωμένους και μοντέρνους χώρους φορτοεκφόρτωσης, συσκευασίας-αποθήκευσης μέσω των οποίων διενεργούνται όλες οι παραλαβές και οι παραδόσεις των εμπορευμάτων.

Θα μας βρείτε στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου και στην Αθήνα στα πρακτορεία του Βοτανικού.